联系我们
信息反馈
在线订购

Đơn Vị Bán Hàng


       Các đơn vị bán hàng của Công ty TNHH tập đoàn Silicone Đông Tước bao gồm: Phòng kinh doanh thuộc Công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh); Phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh); Phòng khách hàng VIP Công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh); Công ty TNHH thương mại Đông Tước thành phố Đông Quản…

Tên công ty

Phòng kinh doanh Công ty TNHH SiliconĐông Tước(Nam Kinh)

Khu vực quản lý

Tỉnh Giang Tô (trừ khách hàng nhựa dẻo thành phố Tô Châu), tỉnh Giang Tây, tỉnh An Huy, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Hà Nam, tỉnh Vân Nam, tỉnh Thanh Hải, tỉnh Quý Châu, tỉnh Cam Túc, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, khu tự trị Nội Mông Cổ, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tỉnh Hải Nam, tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh, khu tự trị Tây Tạng

Địa chỉ

Số 196 đường Phúc Âm Đông, phường Kiều Lâm, khu Phổ Khẩu, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc (211806)

Điện thoại liên hệ 025-58231266,58232636,58231483,58231453,58230819
Fax 025-58231301,58233985
Email bán hàng njdj_jyb@djsilicone.com

Tên công ty

Phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)

Khu vực quản lý

Ngoại trừ tất cả những hạng mục xuất khẩu trong nước

Địa chỉ

Số 196 đường Phúc Âm Đông, phường Kiều Lâm, khu Phổ Khẩu, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc (211806)

Liên hệ 025-58231985,58230055,58230330
Fax 025-58233165
Email bán hàng njdj_jckb@djsilicone.com;juweiwei@djsilicone.com;liuqin@djsilicone.com

Tên công ty

Phòng khách hàng VIP Công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)

Khu vực quản lý

Khách hàng ở Trung Quốc có lượng mua đạt từ 50 tấn trở lên/tháng phù hợp với điều kiện của công ty

Địa chỉ

Số 196 đường Phúc Âm Đông, phường Kiều Lâm, khu Phổ Khẩu, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc (211806)

Liên hệ 025-58231096,58230389
Fax 025-58232178
Email bán hàng njdj_dkhb@djsilicone.com  

Tên công ty

Công ty TNHH thương mại Đông Tước thành phố Đông Quản

Khu vực quản lý

Tỉnh Quảng Đông, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tỉnh Hải Nam, tỉnh Vân Nam, tỉnh Quý Châu, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tây Tạng, tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Hồ Nam, tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Cam Túc, tỉnh Thanh Hải, tỉnh Giang Tây, khu tự trị Nội Mông Cổ, khu tự trị Tây Tạng

Địa chỉ

Số 3 đường số 4 Bản Hồ Bắc, thị trấn Hoàng Giang, thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (523735)

Liên hệ 0769-82330286,82330281,82330282
Fax 0769-82330280
Email bán hàng dgdj@djsilicone.com