联系我们
信息反馈
在线订购

Công ty TNHH thương mại Đông Tước Đông Quản


      Công ty TNHH thương mại Đông Tước Đông Quản là công ty trực thuộc công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh), được thành lập vào tháng 8 năm 2010, chủ yếu phụ trách tiêu thụ sản phẩm cao su Silicon và chế phẩm ở thị trường các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam, Thanh Hải, Quý Châu, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, khu tự trị Tây Tạng.