联系我们
信息反馈
在线订购
Vị trí hiện tại: Home > Mạng lưới bán hàng > Đại Lý

Đại Lý


Tên công ty Đại lý nhượng quyền khu vực Phật Sơn tỉnh Quảng Đông của công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH nguyên liệu cao su và nhựa Hoa Hi khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn
Khu vực quản lý Thanh Viễn, Triệu Khánh, Trạm Giang, Mậu Danh, Giang Môn, Vân Phù, Phật Sơn, Trung Sơn, Thiều Quan, Mai Châu, Hà Nguyên, Dương Giang, Quảng Châu, Chu Hải, Huệ Châu
Địa chỉ Số 18 đường Tế Khiếu Trung Nam, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn
Điện thoại liên hệ 0757-22615068
Fax 0757-26110798
Email bán hàng liangkuaimei@163.com

Tên công ty Đại lý nhượng quyền khu vực Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông của công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH Silicone Gia Hải Hâm thành phố Thâm Quyến
Khu vực quản lý Thâm Quyến, Đông Quản, Huệ Châu
Địa chỉ Khu phố mới Ủy Lập, thôn Bình Hồ Phụ Thành, khu Long Cương, thành phố Thâm Quyến
Điện thoại liên hệ 0755-84653219
Fax 0755-84252149
Email bán hàng  luozhaohui86@sina.com

Tên công ty Đại lý nhượng quyền khu vực Triều Sán tỉnh Quảng Đông của công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH  nguyên liệu mới Đông Thước thành phố Thâm Quyến
Khu vực quản lý Thâm Quyến, Đông Quản, Triều Châu, Sán Đầu
Địa chỉ

Số 6, ngõ Liên Đường Tây Ngũ, đường Tây Đường, trị trấn Thái Lũng Cung Thượng, khu Phong Khê, thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông

Điện thoại liên hệ 0768-2931336
Fax 0768-2931795
Email bán hàng lidongsheng765@163.com


Tên công ty Đại lý nhượng quyền khu vực Thượng Hải, Triết Giang của công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH  Thực Nghiệp Hựu Phàm Thượng Hải
Khu vực quản lý Tỉnh Chiết Giang (Kim Hoa, Lệ Thủy, Thiệu Hưng, Ôn Châu, Ninh Ba, Châu Sơn)
Địa chỉ Phòng 1103 Greenland Burton, số 1, ngõ 2369, đường Đông Vinh Lạc, khu Tùng Giang, thành phố Thượng Hải
Điện thoại liên hệ 021-37601219
Fax 021-37601220
Email bán hàng 13311806287@189.cn

Tên công ty Đại lý nhượng quyền khu vực Phúc Kiến của công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH khoa học kĩ thuật Hải Mông Hạ Môn
Khu vực quản lý Tỉnh Phúc Kiến
Địa chỉ Tầng 3, số 10, đường Tường Nhạc, khu côngnghiệpHỏa Cự Cao Tân Khu(Tường An), Hạ Môn
Điện thoại liên hệ 0592-5786769
Fax 0592-3776709
Email bán hàng haimeng705@163.com

Tên công ty Đại lý nhượng quyền khu vực Thiểm Tây của công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH vật liệu các điện Cận Đại La Môn Tây An
Khu vực quản lý Tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Sơn Tây
Địa chỉ Số 2, ngõ Đông Trường, Cao Kiều, thị trấn Hung Loan, khu Trường An, thành phố Tây An (đối diện xưởng mì Giá Hòa)
Điện thoại liên hệ 029-81578317,13700222302
Fax 029-81578317
Email bán hàng zouweiwu007@sohu.com

Tên công ty Đại lý nhượng quyền của công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH thương mại Úc Hoa Từ Châu
Khu vực quản lý Tỉnh Sơn Đông
Địa chỉ Phòng 212, Tòa nhà 4, Thành phố thép không gỉ Giang Hải, Đường phía đông Tam Hoàn, Thành phố Từ Châu
Điện thoại liên hệ 0516-83668870 13952268246(Kiểu Phương)
Fax 0516-83668002
Email bán hàng qyfcome588@163.com

Tên công ty Đại lý nhượng quyền khu vực Liêu Ninh của công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH thương mại Kim Đế thành phố Thẩm Dương
Khu vực quản lý Tỉnh Liêu Ninh
Địa chỉ Cửa 9, số 9-2 phố Ứng Xương, khu Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương
Điện thoại liên hệ 024-31562965,024-85865211,13940100234
Fax 024-85865211
Email bán hàng 599149648@qq.com

Tên công ty Đại lý nhượng quyền khu vực công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH tiêu thụ Silicon Galt (Thiên Tân)
Khu vực quản lý Thành phố Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, tỉnh Hắc Long Giang, tình Liêu Ninh, tỉnh Cát Lâm
Địa chỉ 2-1-102, Khu B, Cơ sở Đổi mới, Số 16 Phát Triển Ngũ Đạo, Hải Thái, Khu công nghiệp Hua Uyển, khu Tây Thanh, thành phố Thiên Tân
Điện thoại liên hệ 022-23734191,022-23734192,13920581172
Fax 022-23734190
Email bán hàng 13920581172@139.com

Tên công ty Đại lý nhượng quyền công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH Thực Nghiệp Kinh Thiên Thượng Hải
Khu vực quản lý Trừ các khu vực ngoài Quảng Đông (khách hàng không xung đột với các nhà phân phối hiện tại)
Địa chỉ Phòng 1202, số 25, ngõ 169, đường Thanh Sam, khu Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải
Điện thoại liên hệ 13917213040,021-33275355
Fax 021-33275355
Email bán hàng frank_jingtian@163.com

Tên công ty Đại lý nhượng quyền công ty TNHH Silicone Đông Tước (Nam Kinh)- Công ty TNHH thương mại Cự Huyên Thượng Hải
Khu vực quản lý
Địa chỉ Tòa nhà 3, Nhà máy điện Kim Sơn, số 25 đường Kim Chương Chi, khu Kim Sơn, Thượng Hải
Điện thoại liên hệ 021-54482108
Fax 021-54482106
Email bán hàng 2316850256@qq.com 

Tên công ty GAURAV IMPEX
Khu vực quản lý Khu vực phía Tây, phía Bắc, phía Nam Ấn Độ
Địa chỉ 8, Sai Commercial Centre, Govandi-Station Road, Mumbai 400088, India
Điện thoại liên hệ 91-22-25519846/25515478
Fax  
Email bán hàng gaurav.sgchem@gmail.com

Tên công ty DAEIL ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.
Khu vực quản lý Khu vực Hàn Quốc
Địa chỉ 156-2  Nae-Dong, Ojeong-Gu, Bucheon-City, Gyeonggi-Do, S.Korea 
Điện thoại liên hệ 032-682-4500
Fax  
Email bán hàng chsjin@hotmail.com