联系我们
信息反馈
在线订购

Công ty TNHH Bán hàng Đông Tước Nam KinhCông ty TNHH Bán hàng Đông Tước Nam Kinh được thành lập vào tháng 1 năm 2020, phạm vi hoạt động chủ yếu là: kinh doanh sản phẩm hóa chất ( không bao gồm các sản phẩm hóa chất được cấp phép), kinh doanh các sản phẩm cao su,cho thuê nhà ở, cho thuê bất động sản không để ở.